Ogłoszenia

Ogłoszenie o pracę

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko: Frezera

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu FORD DFW FOCUS 1,6

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Oddział Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu informuje,
że posiada do sprzedaży w drodze licytacji samochód FORD DFW FOCUS 1,6
Licytacja odbędzie się w piątek 28 września 2018 r. o godzinie 11.00 na parkingu przed PIAP-OBRUSN w Toruniu.

Obwieszczenie o przetargu nieograniczonym.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „PIAP” w Warszawie ogłasza:
przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczeń biurowych o powierzchni - 237,0 m2, budynek VI parter
zlokalizowanego na terenie swojej siedziby Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa.

Obwieszczenie o przetargu nieograniczonym.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie - Oddział Badawczo Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu 
ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Stefana Batorego 105 A; 109 w Toruniu. Nieruchomość położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 91 w kierunku na Gdańsk.

Publiczna prezentacja założeń projektu pt. ”Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki”

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pt. ”Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki” przygotowywanego na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”

Obwieszczenie o przetargu nieograniczonym.

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, o łącznej powierzchni 0,7243 ha, składającej się z czterech działek oznaczonych numerami :
Nr 107/2 o powierzchni 0,0144 ha ujawnionej w KW nr TO1T/00020799/3;
Nr 81/1   o powierzchni 0,0299 ha ujawnionej w KW nr TO1T/00027815/1;
Nr 67/3   o powierzchni 0,6412 ha ujawnionej w KW nr TO1T/00028321/8;
Nr 69/1   o powierzchni 0,0388 ha ujawnionej w KW nr TO1T/00040319/1;

Obwieszczenie o przetargu nieograniczonym.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie - Oddział Badawczo Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu
ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Stefana Batorego 105 B, 107 i ul. Stalowej w Toruniu. Nieruchomość położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 91 w kierunku na Gdańsk.

Konkurs na stanowisko adiunkta.

Dyrektor PIAP ogłasza konkurs na stanowisko adiunkt w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP.

Obwieszczenie o przetargu nieograniczonym.

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, o łącznej powierzchni 0,7243 ha, składającej się z czterech działek oznaczonych numerami:
Nr 107/2 o powierzchni 0,0144 ha ujawnionej w KW nr TO1T/00020799/3;
Nr 81/1   o powierzchni 0,0299 ha ujawnionej w KW nr TO1T/00027815/1;
Nr 67/3   o powierzchni 0,6412 ha ujawnionej w KW nr TO1T/00028321/8;
Nr 69/1   o powierzchni 0,0388 ha ujawnionej w KW nr TO1T/00040319/1

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status
Administrator WWW 27.09.2016 13:05 Opublikowano
Administrator WWW 27.09.2016 13:01 Zarchiwizowano
Administrator WWW 27.09.2016 12:57 Zarchiwizowano
Administrator WWW 22.03.2011 12:28 Zarchiwizowano
Administrator WWW 15.02.2011 14:49 Zarchiwizowano
Administrator WWW 17.01.2011 13:18 Zarchiwizowano

17.01.2011 13:18 Administrator WWW

24.05.2019 09:35 Administrator WWW