kalibrator pirometrów

Wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych

LBUP świadczy usługi kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, ukierunkowane m.in. na zapewnienie zgodności z wymaganiami PN-ISO 9001, PN-EN ISO 10012, HACCP.

Wzorcowane rodzaje urządzeń pomiarowych:

  • termometry, rejestratory i przetworniki temperatury: zakres od –50 °C do 150 °C,
  • pirometry w zakresie od –15 °C do 120 °C,
  • termohigrometry, przetworniki i rejestratory temperatury i wilgotności: zakres od 10 %RH do 95 %RH,
  • ciśnieniomierze, rejestratory i przetworniki ciśnienia: zakres od –0,1 MPa do 60 MPa,
  • rejestratory i przetworniki różnicy ciśnień: zakres od 0 MPa do 0,1 MPa (z sygnałami wyjściowymi elektrycznymi lub pneumatycznymi).

Na podstawie badań wyżej wymienionych przyrządów pomiarowych wydawane jest świadectwo wzorcowania, w którym umieszcza się wyniki wzorcowania z wyznaczonymi błędami w odniesieniu do wskazań wzorca (przyrządu wzorcowego) w wybranych punktach pomiarowych.