Usługi doradcze w zakresie finansowania działalności badawczo-rozwojowej

Oferujemy usługi doradcze dla firm i jednostek naukowych w zakresie finansowania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej oraz komercjalizacji wyników badań.

Oferowane przez nas usługi doradcze obejmują:

 1. komercjalizację wyników badań naukowych, w tym:
 • zarządzanie portfelem powierzonych technologii,
 • prowadzenie prac przedwdrożeniowych,
 • brokering innowacji.
 1. pozyskiwanie dofinansowania dla projektów badawczo-rozwojowych ze źródeł publicznych, w tym:
 • pomoc w sformułowaniu zakresu projektu,
 • dobór składu konsorcjum,
 • wybór najkorzystniejszego źródła finansowania,
 • przygotowanie wymaganej dokumentacji konkursowej,
 • prawidłowe zgłoszenie wniosku w odpowiednim konkursie.
 1. rozliczanie i sprawozdawczość projektów badawczo-rozwojowych, w tym:
 • kontrola realizacji projektu na poziomie finansowym,
 • kontrola poprawności ewidencji księgowej i archiwizacji danych finansowych,
 • przygotowywanie wniosków o płatność w imieniu Zleceniodawcy,
 • koordynacja wypełniania innych obowiązków określonych w Umowie o dofinansowanie,
 • właściwe rozliczanie Projektu,
 • udział w postępowaniu kontrolnym lub audytowym w zakresie obowiązków Zleceniobiorcy, związanych z wykonaniem umowy o dofinansowanie.

Zapraszamy do współpracy!