Praktyczne podejście do oznakowania CE w przedsiębiorstwach produkcyjnych w obszarze automatyki i robotyki

Celem szkolenia jest przekazanie rzetelnej wiedzy w zakresie dyrektyw i aktów prawnych pozwalających na zorganizowanie działań firmy tak, aby w bezpieczny, rzetelny i wydajny sposób spełnić wymagania w zakresie legalizacji wyrobów i produkcji.

Zakres szkolenia:

 • Dokumenty normatywne:
  • ocena zgodności,
  • dyrektywa maszynowa (MD),
  • dyrektywa niskonapięciowa (LVD),
  • dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMCD) oraz
  • dyrektywa ciśnieniowa (PED);
 • Znaczenie oznakowania CE i podstawy do oznakowania nim wyrobu (deklaracja zgodności – Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. dot. wprowadzania produktów do obrotu, PN-EN ISO/IEC 17050-1 i PN-EN ISO/IEC 17050-2 oraz deklarowanie zgodności jako procesu);
 • Podstawowe wymagania bezpieczeństwa – prawo do oznakowania CE, normy zharmonizowane i ich role, przykłady;
 • Wymagania minimalne do dopuszczenia maszyny używanej lub starej;
 • Deklaracja zgodności (analiza zagrożeń i ryzyka: zasada ALARP, grafy ryzyka (PN-EN ISO 13849-1), metoda tablic (PN-EN 62061), funkcje bezpieczeństwa i określanie ich parametrów: poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL wg PN-EN ISO 18849-1, poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa SIL wg PN-EN 62061, relacja PL do SIL, zaprojektowanie odpowiednich funkcji bezpieczeństwa;
 • Ocena zgodności – dokumentacja (DTR urządzenia oraz dokumentacja oceny zgodności).

Szkolenia z certyfikacji wyrobów proponowane przez Centrum Szkoleniowe PIAP prowadzone są przez cenionych specjalistów, którzy przez wiele lat zajmują się legalizacją wyrobów na rynku polskim, co gwarantuje najwyższą jakość przekazanej w dostępny sposób wiedzy.

Czas trwania: 1 dzień

Koszt uczestnictwa: 550 zł (netto/osobę)

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe w wersji papierowej, materiały piśmiennicze, lunch, przerwy kawowe, imienny certyfikat.

Kontakt

Marlena Wiśniewska

E-mail: mwisniewska@piap.pl
tel. 22 874 0 194