Media o nas

Kontakt

Przemysłowy Instytut Automatyki
i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

tel. 22 87 40 164
faks 22 87 40 221
piap@piap.pl

Oddział w Toruniu

PIAP-OBRUSN
ul. Stefana Batorego 107, 87-100 Toruń

tel. 56 623 40 21 do 24
faks 56 623 44 25 lub 56 623 25 35
mobile 693 366 834
obrusn@obrusn.pl