Polityka jakości

Narzędziem służącym do realizacji celów strategicznych Instytutu jest wdrożony i stałe doskonalony system zarządzania jakością (SZJ) PIAP spełniający wymagania PN-EN ISO 9001:2009, AQAP 2110:2009 i WSK, służący planowej poprawie jakości produktów.

Cele strategiczne Łukasiewicz Research Network – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP to prowadzenie:

 • badań naukowych
 • prac rozwojowych
 • działalności innowacyjnej
 • wdrożeń opracowań Instytutu.

Cele te realizowane są przez prowadzone w Łukasiewicz PIAP procesy kluczowe, których wynikiem jest:

 • zdobycie nowej wiedzy ukierunkowanej na bezpośrednie zastosowanie w praktyce
 • wykonywanie zadań badawczych w ramach programów ramowych Unii Europejskiej
 • opracowanie, wytworzenie lub udoskonalenie istniejących wyrobów, w sposób nowatorski, zapewniający pełną satysfakcję klienta
 • organizowanie i prowadzenie, na zasadach komercyjnych, specjalistycznych szkoleń
 • realizacja, na zasadach komercyjnych, dostaw do klienta wyrobów starannie wybranych dostawców, o parametrach technicznych zgodnych z oczekiwaniami klienta
 • opracowanie, wykonanie i dostarczenie wyrobów produkcji specjalnej
 • organizowanie imprez naukowo-technicznych
 • wykonanie i dostawa wyrobów produkcji powtarzalnej Łukasiewicz PIAP
 • wydawanie miesięcznika Automatyka
 • wydawanie kwartalnika naukowo-technicznego Pomiary Automatyka Robotyka
 • wydawanie kwartalnika naukowego Journal of Automation, Mobile Robotics& Intelligente Systems.

Narzędziem służącym do realizacji celów strategicznych Instytutu jest wdrożony i stałe doskonalony system zarządzania jakością (SZJ) Łukasiewicz – PIAP spełniający wymagania PN-EN ISO 9001:2015, AQAP 2110:2009 i WSK, służący planowej poprawie jakości produktów.

Kierownictwo Instytutu jest odpowiedzialne za skuteczność SZJ. Pełnomocnik DyrektoraJakości (NQ) nadzoruje działania systemu i promuje znaczenie jakości wśród całego personelu. Kierownicy komórek organizacyjnych zapewniają, że SZJ jest utrzymywany i doskonalony w obszarze ich działania. Wszyscy pracownicy Łukasiewicz – PIAP znają politykę jakości firmy w zakresie umożliwiającym im świadome uczestniczenie w realizacji jej celów i zasad.

Kierownictwo i pracownicy Instytutu deklarują użycie wszelkich dostępnych środków i metod w celu zapewnienia klientowi zadowolenia, przez spełnienie wymagań sformułowanych przez klienta, wymagań ustawowych i przepisów oraz wymagań wynikających z własnych doświadczeń, a także analiz i badań marketingowych.

Wersja 11, Warszawa, 15.09.2016 r.