PIAP-ScienTech Sp. z o.o.

PIAP-ScienTech Sp. z o.o. powstała w 2011 roku jako podmiot, którego nadrzędnym celem jest komercjalizacja oraz upowszechnianie wyników prac badawczych prowadzonych w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie.

W tym obszarze spółka:

  • inicjuje i wzmacnia współpracę między PIAP a otoczeniem gospodarczym,
  • doradza w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • sporządza potrzebne analizy i wyceny, w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej,
  • zarządza portfelem powierzonych technologii,
  • prowadzi prace przedwdrożeniowe,
  • prowadzi działalność brokerską w zakresie innowacji,
  • wprowadza do produkcji wybrane produkty opracowane na licencji PIAP.

Bazując na doświadczeniach PIAP i jego partnerów w realizowaniu projektów współfinansowanych ze środków publicznych o łącznej wartości setek milionów złotych, PIAP-ScienTech prowadzi działalność obejmującą pozyskiwanie dofinansowania dla projektów badawczo-rozwojowych ze źródeł publicznych oraz rozliczanie i sprawozdawczość projektów badawczo-rozwojowych.

Ponadto spółka prowadzi seminaria, szkolenia, warsztaty oraz spotkania doradcze m.in. w obszarach komercjalizacji oraz zarządzania projektami B+R oraz organizuje wydarzenia popularyzujące naukę.