Dane rejestrowe

NIP, KRS, REGON, numery kont bankowych.

Nazwa pełna: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Nazwa skrócona: ŁUKASIEWICZ – Instytut PIAP
Adres: Aleje Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Rok założenia: 1965

Forma prawna: Instytut Badawczy
Podstawa prawna działalności: Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ (Dz.U. z 2019 r. poz. 534)

Organ nadzorujący: Prezes Centrum ŁUKASIEWICZ
Kategoria (wg kryteriów MNiSW): A

KRS 0000024396 w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Dodatkowe informacje: zmiana dotychczasowej nazwy Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP na Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP nastąpiła 1 kwietnia 2019 r. i wynika z wejścia w życie ustawy o Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ.

Santander Bank Polska S.A. jest głównym bankiem obsługującym Instytut

 

Przelewy krajowe i zagraniczne w PLN:
Właściciel rachunku: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Aleje Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
Adres Banku: ul. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
SWIFT: WBKPPLPP
Numer rachunku: 13 1090 1056 0000 0001 3488 7138
IBAN: PL13 1090 1056 0000 0001 3488 7138
Przelewy krajowe i zagraniczne w EUR:
Właściciel rachunku: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Aleje Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
Adres Banku: ul. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
SWIFT: WBKPPLPP
Numer rachunku: 16 1090 1056 0000 0001 3493 2383
IBAN: PL16 1090 1056 0000 0001 3493 2383
Przelewy krajowe i zagraniczne w USD:
Właściciel rachunku: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Aleje Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
Adres Banku: ul. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
SWIFT: WBKPPLPP
Numer rachunku: 04 1090 1056 0000 0001 3493 2405
IBAN: PL04 1090 1056 0000 0001 3493 2405

 

Szczegółowe dane

KRS:         0000024396
REGON:  000035257
NIP:         525 000 88 15
NIP EU:   PL5250008815
EKD:       731070
NKP:       103-1-3697/W

 

KONTAKT

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa

tel. 22 87 40 164
faks 22 87 40 221
piap@piap.pl