Aktualne oferty pracy

Łukasiewicz – PIAP wciąż się rozwija, a wraz z rozwojem instytutu pojawiają się nowe możliwości zatrudnienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania aktualnych ofert pracy.

 

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP W Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko specjalista techniczny – elektryk.

Nr ref: PIAP_01_2021

1. Zakres zadań:
a) utrzymanie w pełnej sprawności stacji transformatorowych, rozdzielni elektro-energetycznych i instalacji elektrycznych w budynkach i na terenie PIAP,
b) wykonywanie remontów maszyn, obrabiarek i urządzeń w zakresie elektroenergetycznym,
c) wykonywanie nowych instalacji wynikających z potrzeb instytutu,
b) uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

2. Wymagania:
a) wykształcenie średnie – technik elektryk lub zasadnicze zawodowe – elektryk,
b) doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań– minimum 5 lat,
c) uprawnienia w zakresie eksploatacji do 20 kV,
d) zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego w zakresie „Dźwigi Towarowe”,
e) umiejętność pracy pod presją czasu,
f) dobra organizacja pracy własnej.

3. Oferujemy:
a) ciekawą i odpowiedzialną pracę,
b) umowę o pracę,
c) stabilność zatrudnienia,
d) terminowość wypłacania wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz informacji o spełnianiu wymagań określonych w punkcie 2 na adres: rekrutacja@piap.lukasiewicz.gov.pl do dnia 21 stycznia 2021 r. W tytule wiadomości prosimy wpisać PIAP_01_2021. Prosimy również o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.