Ocena technologii spawania hybrydowego Plazma-MIG/MAG pod katem bezpieczeństwa pracy


Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 17.05.2016

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Na ocenę technologii spawania hybrydowego Plazma-MIG/MAG pod kątem bezpieczeństwa pracy

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

zaprasza do złożenia oferty

 

  1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań środowiskowych zrobotyzowanego stanowiska spawania hybrydowego zainstalowanego PIAP w zakresie obejmującym minimum hałas, pyły, substancje chemiczne, promieniowanie.

1.2. Próby niezbędne do przeprowadzenia oceny będą wykonywane w PIAP w zrobotyzowanym środowisku spawania hybrydowego, w którego skład wchodzą następujące elementy podstawowe:

- robot przemysłowy KUKA KR 16-2F

- zestaw spawalniczy MIG/MAG z dwoma źródłami TPS 9000 (Fronius)

- zestaw spawalniczy hybrydowy Super Heavy Duty Super-MIG® (PLT/Wedobot)

Termin wykonania usługi: 24.06.2016

 

Szczegółowych informacji udziela: Zbigniew Pilat, tel. 22 874 02 06, zpilat@piap.pl

 

 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres zpilat@piap.pl do dnia 20 maja 2016.

To zamówienie nie posiada załączników.

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.05.2016 09:21 Opublikowano Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.05.2016 08:31 Zarchiwizowano Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.05.2016 08:28 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

17.05.2016 08:30 Joanna Gorzelniak-Owsiak

17.05.2016 09:22 Joanna Gorzelniak-Owsiak