KZP/07/2020 USŁUGI BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSóB I MIENIA PROWADZONY ZGODNIE Z REGULAMINEM PIAP


Warszawa, dnia  29.10.2020

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz -

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

ogłasza

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE

PRZETARGU WG REGULAMINU PIAP NA PODTSAWIE ART. 138o USTAWY PZP

 KZP/07/2020

 

na

USŁUGI BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSOB I MIENIA,  PROWADZENIA DOZORU ZA POMOCĄ TECHNICZNYCH ŚRODKÓW OCHRONY

 

CPV:   79710000-4, 79711000-1, 79714000-2, 79715000-9

 

 

 

Zamawiający:

Siec badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

 

Wymagany termin realizacji usługi:

Od dnia 16 stycznia 2021 do dnia 13 stycznia 2023

 

Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Waga

Liczba punktów maksymalna

Sposób oceny

K1 Cena oferowana brutto

93 %

93

C = cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x 93

 

 

 

 

 

 

 

K2 Liczba usług ochrony wymienionych w V.1 c 1 o wartości minimum 400.000 zł brutto rocznie

5%

5

3 (trzy) takie usługi – wymagane w SIWZ minimum 0 pkt.

4 - 5 usług – 1 pkt

6 – 7 usług – 3 pkt

8 i więcej – 5 pkt.

Do potwierdzenie prze Wykonawcę w sposób określony w VI.5 SIWZ

K3 – wysokość ubezpieczenia OC wykonawcy

2%

2

1.000.000 zł – wymagane minimum – 0 pkt

1.000.001 - 2.000.000 zł - 1 pkt

Ponad 2.000.001 zł – 2 pkt

 

Razem

100%

 

 

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02 486 Warszawa, Kancelaria,  do dnia: 02.12.2020 r., do godziny  1000

 

Wymagania dotyczące wadium.

 

  1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium:

 w wysokości 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf SIWZ.pdf SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2020 07:39
application/msword ceny-zalacznik_1_do_SIWZ.doc Formularz cenowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2020 07:39
application/msword oferta-zalacznik_2_do_SIWZ (2).doc Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2020 07:40
application/pdf umowa_ochrona.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2020 07:41
application/pdf Zarzadzenie201812Zal01.pdf Regulamin Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2020 07:41
application/msword Oświadczenie_wizja_lokalna.doc Oświadczenie o zachowaniu poufności Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2020 07:42
application/pdf odpowiedzi.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.11.2020 12:46
application/pdf KomunikatPoWizjiLokalnej.pdf Informacja z wizji lokalnej Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.11.2020 11:56
application/pdf odpowiedzi2.pdf Odpowiedzi na pytania 2 Joanna Gorzelniak-Owsiak 19.11.2020 10:56
application/pdf Zestawienie ofert_kzp_07_2020.pdf Informacja art.86 ust.5 Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.12.2020 11:02
application/pdf Zestawienie ofert_kzp_07_korekta.pdf Informacja art. 86 ust.5 - korekta Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.12.2020 11:23

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.12.2020 11:22 Opublikowano Dodano plik: "Informacja art. 86 ust.5 - korekta".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.12.2020 11:01 Zarchiwizowano Dodano plik: "Informacja art.86 ust.5".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 19.11.2020 10:55 Zarchiwizowano Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania 2".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.11.2020 11:54 Zarchiwizowano Dodano plik: "Informacja z wizji lokalnej".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.11.2020 12:46 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2020 07:37 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

29.10.2020 07:43 Joanna Gorzelniak-Owsiak

04.12.2020 11:23 Joanna Gorzelniak-Owsiak