Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej

Nazwa Programu: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.3b Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Schemat B

Okres realizacji Projektu: 02.08.2006 – 31.12.2007

Cel Projektu: Projekt był przedsięwzięciem szkoleniowym. Celem projektu było zwiększenie konkurencyjności makro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), działających w branży elektronicznej z terenu całego kraju, poprzez  dostarczenie kadrze zarządzającej i odpowiednim pracownikom  tych przedsiębiorstw  odpowiedniej wiedzy i umiejętności  z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi, pozyskiwania  funduszy na inwestycje, rynków produktów elektronicznych, logistyki, pozyskiwania nowych technologii, jakości, norm i wymagań, ochrony środowiska itp.