Zrobotyzowany system badania zużycia energetycznych kotłów dużej mocy

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie do produkcji zrobotyzowanego systemu do nieinwazyjnego badania zużycia energetycznych kotłów dużej mocy. Pracę wykonano w oparciu o doświadczenia Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP w zakresie projektowania i produkcji robotów przemysłowych, inteligentnych systemów mobilnych oraz przemysłowych układów pomiarowych.

Okres realizacji projektu: 05.07.2005–30.06.2007

Koordynator: Energotechnika-Energorozruch

Partnerzy:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP