Zintegrowany system detekcji obecności i klasyfikacji obiektu zajmującego fotel samochodowy

Jednostka finansująca: NCBiR

Budżet konsorcjum: 2 566 286 zł

Dofinansowanie: 1 632 590 zł (w tym dla PIAP 1 114 939 zł)

Okres realizacji: 01.04.2015 – 31.07.2016

Lider: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Konsorcjum:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
  • Kongsberg Automotive Sp. z o.o.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie badan mających na celu opracowanie i rozwój systemu bezpieczeństwa i połączenia tego systemu z funkcją ogrzewania fotela. System bezpieczeństwa będzie odpowiedzialny za detekcję i klasyfikację osoby zajmującej miejsce w fotelu samochodowym ze względu na jej posturę. Nowo powstała funkcja w połączeniu z istniejącym rozwiązaniem komfortu stworzy zalążki nowego systemu o znacznie rozszerzonej funkcjonalności wpływającej na poprawę bezpieczeństwa i komfort użytkownika.


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych

NCBR