Zbadanie możliwości zastosowania inspirowanych biologicznie algorytmów memetycznych do rozwiązania problemu globalnego planowania ścieżki robota mobilnego o nieholonomicznej strukturze kinematycznej

Wartość Projektu: 49 990,00 zł

Wartość dofinansowania: 49 990,00 zł

Okres realizacji Projektu: 01.10.2013 – 30.09.2014

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Cel Projektu: Celem pracy jest zbadania i określenia przydatności metaheurystyk memetycznych do rozwiązania zadania globalnego planowania ścieżki dla robota mobilnego z ograniczeniami ruchu wynikającymi z jego struktury kinematycznej.

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/N/ST7/03470