Zarządzanie systemami BSP w niekontrolowanej przestrzeni powietrznej – aspekty techniczne, organizacyjne i prawne

Wartość Projektu: 2 000 000 PLN

Wartość dofinansowania: 2 000 000 PLN

Okres realizacji projektu: 16.09.2010 – 15.09.2012

Koordynator: Politechnika Poznańska

Cel Projektu: Z uwagi na coraz większe zainteresowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi, zarówno w zastosowaniach militarnych, jak i cywilnych istotnym zagadnieniem staje się kwestia zapewnienia tym systemom dostępu do niekontrolowanej przestrzeni powietrznej oraz rozbudowa systemów zarządzania ruchem lotniczym w taki sposób, aby mogły one obsługiwać ruch systemów BSP.

Celem projektu było:

  • opracowanie zasad zarządzania ruchem systemów BSP w niekontrolowanej polskiej przestrzeni powietrznej z uwzględnieniem zasad związanych ze zdatnością do lotów BSP (tzw. zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu),
  • opracowanie prototypu aplikacji informatycznej wspomagającej zarządzanie BSP w niekontrolowanej polskiej przestrzeni powietrznej.

Partnerzy:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
  • ITTI Sp. z o.o.

NCBR

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na realizację projektów rozwojowych w obszarze obronności i bezpieczeństwa wewnętrznego państwa