Zakłócanie transmisji radiowej w wybranych obiektach Straży Granicznej

Celem projektu jest opracowanie oraz zbudowanie systemu i urządzeń do zakłócania transmisji radiowej wytwarzające kurtynę elektromagnetyczną w wybranych obiektach Straży Granicznej, w celu uniemożliwienia podsłuchu i wycieku danych.

Termin realizacji projektu: 21.12.2015–31.08.2020

Budżet projektu: 1 387 523 zł

Dofinansowanie: 1 248 766 zł (w tym PIAP 958 517 zł)

Numer umowy: DOB-BIO7/15/04/2015

Jednostka finansująca: NCBR

Rodzaj projektu: krajowy projekt badawczy

Konsorcjum:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (lider)
  • ITTI Sp. z o.o.
     

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 7/2015 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.