Wzrost świadomości pro-innowacyjnej oraz inkubacja (pielęgnacja) innowacji wśród przedsiębiorców województwa mazowieckiego

Nazwa Programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego działanie 2.6  Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

Okres realizacji Projektu: 02.10.2006 – 31.12.2007

Cel Projektu: Głównym celem projektu było podniesienie świadomości pro-innowacyjnej mazowieckich przedsiębiorców oraz budowa mechanizmów transferu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.