Wsparcie sfery B+R w kierunku prorynkowej i innowacyjnej współpracy z przedsiębiorstwami

Nazwa Programu: Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

Okres realizacji Projektu: 01.01.2012 – 31.12.2012

Cel Projektu: Głównym celem projektu jest rozszerzenie już osiągniętych lub uzyskanie nowych kwalifikacji studentów praz pracowników sfery nauki w obszarach automatyki i robotyki. Dotyczy to zwłaszcza doskonalenia umiejętności młodej kadry inżynieryjnej, w zakresie rynkowych aspektów inżynierii systemowej, w tym zdolności do komercjalizacji i do rozwijania własnej przedsiębiorczości.  

Grupa docelowa: 120 osób: studenci, absolwenci, doktoranci kierunków technicznych, m.in. automatyki, robotyki i techniki pomiarowej oraz pracownicy sfery nauki.

Efekty projektu:

  • Wzrost kwalifikacji uczestników warsztatów w obszarach przedsiębiorczości i prorynkowej współpracy z przedsiębiorstwami.
  • Uzyskanie nowych kwalifikacji ww. uczestników w zakresie dostosowania przedsiębiorstwa do wdrażania technologii, w kontekście prawidłowego zarządzania pracami B+R.

NCBR1 Image Map

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Kreator Innowacyjności