Wsparcie międzynarodowego procesu komercjalizacji wyników prac rozwojowych w obszarze automatyki przemysłowej oraz robotyki mobilnej prowadzonych w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP

Nazwa Programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Okres realizacji Projektu: 01.01.2013 – 30.06.2015

Cel Projektu: Projekt ma na celu ochronę praw własności intelektualnej w latach 2013-2015 w krajach, z którymi Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP zamierza rozpocząć proces komercjalizacji wyników wieloletnich prac nad robotami mobilnymi.

Wartość Projektu netto: 1.375.534,80 zł
Kwota dofinansowania z środków UE: 1.188.600,00 zł

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość