Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na dokładność układu przetwarzania sygnału siły w wagach laboratoryjnych ultrawysokiej rozdzielczości (ULTRALAB)

Wartość Projektu: 1 984 915 PLN

Wartość dofinansowania: 1 761 487 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.12.2012 – 30.04.2015

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Cel Projektu: Istotą projektu jest realizacja badań stosowanych oraz dodatkowych badań podstawowych umożliwiających wykonanie technicznego studium wykonalności opracowania, wdrożenia i wprowadzenia na rynek modułu układu przetwarzania sygnału siły w wagach ultra-wysokiej rozdzielczości (na poziomie ponad 100mln działek). Moduł ten będzie przełomem technologicznym na rynku wag. Wypełni on niszę sprzedażową wag wysokich dokładności, a także zbuduje pozycję firmy RADWAG, jako lidera innowacji na globalnym rynku producentów wag.

Partnerzy:

  • RADWAG Wagi Elektroniczne
  • Politechnika Warszawska Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych

NCBR