Wdrożenie systemu „Partnerstwa technologicznego” na terenie Polski

Nazwa Programu: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu

Okres realizacji Projektu: 01.01.2005 – 30.06.2007

Cel Projektu: Celem projektu było wdrożenie nowej, unikalnej w skali kraju usługi doradczej dla przedsiębiorstw (szczególnie małych i średnich) ułatwiającej tym podmiotom dostęp do nowoczesnych technologii stosowanych w sektorach ich działalności.
Projekt ten stanowił drugi etap w logicznej sekwencji uruchamiania Technology Partnership w Polsce.

Realizacja pilotażowego projektu Technology Partnership Polska wykazała rosnące zainteresowanie polskich MŚP dostępem do zaawansowanych technologii stosowanych na świecie oraz brak wypracowanych metod docierania do tych rozwiązań technologicznych.

Wdrożenie projektu miało  na celu m. in. „udrożnienie” kanałów przepływu wiedzy i rozwój świadomości konieczności poszukiwania i wdrażania najnowszych rozwiązań technologicznych przez polskie przedsiębiorstwa, tak aby mogły one sprostać rosnącej konkurencji na rynku.