VITRALAB

Virtual Training Laboratory in Automated and Robotized manufacturing systems / Wirtualne Laboratorium Treningowe w Automatycznych i Zrobotyzowanych systemach wytwarzania.

Program Leonardo da Vinci, numer umowy: LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100530, budżet projektu: 185.889EUR

Okres realizacji: 10.2009 – 09.2011

Koordynator: Technicka Univerzita Kosice – TUKE – Słowacja

Cel projektu: Wiele MSP musi podnieść jakość i wydajność produkcji przy pomocy istniejących udogodnień z zakresu udogodnień automatyzacji i robotyzacji (A&R). MSP potrzebują szkoleń z zakresu jak wybrać, zintegrować i operować zagadnieniami A&R tak aby osiągnąć wysokie efekty w krótkim czasie. Dużym problemem jest personel niewyszkolony w tej dziedzinie.

Głównym celem projektu było przygotowanie szkolenia dla nauczycieli szkół technicznych i pracowników MSP w zakresie utylizacji zautomatyzowanych i zrobotyzowanych instalacji w przedsiębiorstwach. Grupą docelową są menadżerowie SME, którzy potrzebują informacji dotyczących inwestycji, wdrażania i eksploatacji powiązanych bezpośrednio z automatyzacją i robotyzacją.

Partnerzy planują poszerzyć rezultaty projektu w Wirtualnym Laboratorium. Będzie ono zawierało materiały tradycyjne oraz multimedialne tj. zdjęcia, filmy etc. oraz materiały e-learningowe.

Strona projektu: http://www.vitralab.eu

Partnerzy:

  • Vysoke uceni technicke v Brne, Fakulta strojniho inzenyrstvi – VUT-FSI – Czechy
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
  • Slovenska asociacia automatizacnej techniky a robotyki – SAATAR – Słowacja