Projekt UPSIDEDOWN

Promocja i budowa świadomości w zakresie ochrony podziemnej infrastruktury krytycznej w Europie – Spatial MetaData Protection for the underground critical Infrastructures (UPSIDEDOWN).

Celem projektu UPSIDEDOWN jest promocja oraz budowanie świadomości w zakresie ochrony podziemnej infrastruktury krytycznej. Cel ten będzie osiągnięty poprzez identyfikację i analizę ryzyk oraz słabych punktów w europejskiej sieci podziemnej infrastruktury krytycznej. Projekt UPSIDEDOWN ma również podnieść poziom świadomości interesariuszy na temat infrastruktury krytycznej.

Okres realizacji: 01.09.2012–31.01.2015

Numer umowy: HOME/2011/CIPS/AG/4000002108

Koordynator: REGIONS LOMBARDIA – Włochy

Partnerzy:

  • Automated Mapping and Facilities Management Italia – Włochy
  • Czech Society for Trench less – Czechy
  • Paris-Lodron-Universität Salzburg – Austria
  • Argona Security AB – Szwecja
  • Agenfor Italia – Włochy
  • CI TT ALI A – Fon dazi on e di Ricerche dell’ANCI – Włochy
  • Italian Association for Trenchless Technology – Włochy
  • Center for the Study of Democracy – Bułgaria
  • Stichting EUROGI – Holandia
  • Federutility – Włochy
  • Iberian Society for Trenchless Technology – Hiszpania
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
  • TST Engeneering Limited – Irlandia

 

EU_logo This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no HOME/2011/CIPS/AG/4000002108.