Ultrawytrzymałe zrobotyzowane urządzenie do aktywnej teleobserwacji do zastosowań militarnych, policyjnych i ratowniczych

Wartość Projektu: 1 394 800 PLN

Wartość dofinansowania: 1 394 800 PLN

Okres realizacji Projektu: 13.07.2007 – 12.02.2010

Cel Projektu: Celem projektu było opracowanie, wykonanie i przeprowadzenie badań modelu użytkowego oraz przygotowanie do produkcji zrobotyzowanego urządzenia do teleobserwacji i śledzenia, wyposażonego w kamerę, mikrofon, nadajnik wideo, czujniki, niezbędne systemy napędowe oraz elektronikę sterującą.

Urządzenie to służy pozyskiwaniu informacji wykorzystywanej, w czasie rzeczywistym lub po zarejestrowaniu i przetworzeniu, przez służby taktyczno-operacyjne policji, wojska lub ratownictwa cywilnego. Jego podstawową i charakterystyczną własnością jest sposób dostarczania na miejsce obserwacji, poprzez rzucanie go przez operatora. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość umieszczenia urządzenia w praktycznie dowolnym miejscu (na otwartej przestrzeni, w terenie zalesionym, w pomieszczeniach) bez narażania operatora na niebezpieczeństwo. Wymagało to opracowania nowej i oryginalnej konstrukcji, o małych rozmiarach, przy dużej wytrzymałości i odporności, w zakresie mechanicznym, elektronicznym i elektrycznym oraz oprogramowania.

W ramach projektu rozwiązane zostały badawcze, technologiczne i techniczne problemy stojące na drodze do wdrożenia konstrukcji. Dyskretne zrobotyzowane urządzenia teleobserwacyjne stanowią stosunkowo nową grupę wśród dotychczas konstruowanych robotów.