Udział w wyjazdowej misji gospodarczej HAUSHOLD 2004, Wilno-Ryga/Litwa-Łotwa, 17-19.11.2004

Nazwa Programu: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 2.2. wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Poddziałanie 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Okres realizacji Projektu: 17.11.2004 – 19.11.2004