Udział jako wystawca w MT „HEMUS 2006, Plovdiv/Bułgaria 31.05.-03.06.2006

Nazwa Programu: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 2.2. wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Poddziałanie 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Okres realizacji Projektu: 31.05.2006 – 03.06.2006