Uczestnictwo PIAP w targach w charakterze wystawcy szansą na wzrost konkurencyjności i sprzedaży jego produktów oraz rozszerzenie rynków zbytu

Nazwa programu: RPOWM 2007 – 2013 Działanie 1.7. Promocja gospodarcza

Beneficjent: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Całkowita wartość projektu: 393 847,45 zł

Kwota dofinansowania: 107 378,76 zł

Okres realizacji Projektu: 01.09.2012 – 31.12.2013

Cel Projektu: Projekt przewidywał wsparcie udziału Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP w targach (w charakterze wystawy) związanych z jednym z obszarów działalności PIAP, dotyczącym robotyki mobilnej do zastosowań antyterrorystycznych.

W ramach realizacji projektu wzięto udział w pięciu imprezach targowo-wystawienniczych w okresie od września 2012 do grudnia 2013. Podczas ww. imprez zaprezentowano roboty mobilne do zastosowań antyterrorystycznych oraz ratowniczych produkowane przez PIAP, w tym: IBIS, SCOUT, TRM, MRM, GRYF. Produkty te są z sprzedawane przez PIAP na rynku krajowym, ale również na rynkach zagranicznych (51% udziału w sprzedaży), takich jak m.in. Hiszpania, Szwajcaria, Arabia Saudyjska. Wybrane targi były jednymi z najważniejszych, specjalistycznych imprez przemysłu obronnego i bezpieczeństwa organizowanych przy wsparciu narodowych władz. Brały w nich udział międzynarodowe firmy oraz przedstawiciele władz państwowych i lokalnych.

W wyniku realizacji projektu została nawiązana nowa współpraca z odbiorcami naszych produktów oraz zostały podpisane nowe kontrakty na rynkach, na których PIAP do tej pory nie istniał. Udział w targach w ramach w projekcie pozwoli na otwarcie nowych kanałów dystrybucji, w szczególności na Brazylię, Indonezję oraz Tajlandię. Celem projektu było zwiększenie sprzedaży produktów PIAP, a także wykreowanie pozytywnego wizerunku Mazowsza jako regionu sprzyjającego przedsiębiorcom i inwestorom oraz promowanie marki Mazowsze.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu.