Transrec

Transfer of Recycling Car Technologies

Transfer Technologii Recyklingu Samochodów

Program Leonardo da Vinci, numer umowy: 2013-1-TR1-LEO05-47579, budżet projektu: 205955,21 EUR

Okres realizacji: 01.11.2013 – 31.10.2015

Koordynator: Turgut Ozal Universitesi – Turcja

Cel projektu: Projekt ma na celu świadczenie opłacalnego, kompleksowego systemu szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie recyklingu, obejmujących 2 tematy: (a) ogólny technologii recyklingu, (B), technologie recyklingu samochodów. Celem jest zapewnienie ujednoliconych treści szkoleń mających zastosowanie w różnych krajach UE i obszarach recyklingu dla 3 grup docelowych:

  • kadra kierownicza,
  • kadra techniczna,
  • trenerzy i konsultanci.

Strona projektu: www.transrec.org

Partnerzy:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
  • ASTRA – Zdruzenie pre inovacie a rozvoj – Słowacja
  • SA Consulting, Aydogmus GbR – Niemcy