Transfer wiedzy oraz innowacyjnych technologii (warsztaty dla kadry naukowej i studentów)

Nazwa Programu: Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

Okres realizacji Projektu: 01.01.2013 – 31.12.2013

Cel Projektu: Celem ogólnym projektu jest rozszerzenie już osiągniętych lub uzyskanie nowych kwalifikacji studentów oraz pracowników sfery nauki w obszarach transferu wiedzy i innowacyjnych technologii. Studenci ci są potencjalnymi pracownikami sfery nauki oraz zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstw przemysłowych. Dotyczy to zwłaszcza doskonalenia umiejętności młodej kadry inżynieryjnej, w zakresie rynkowych aspektów inżynierii systemowej, w tym zdolności do komercjalizacji i do rozwijania własnej przedsiębiorczości. W tym obszarze mieścić się będzie realizacja warsztatów, ukazujących metody pokonywania barier w procesach wdrożeniowych, w odniesieniu do własnych i zewnętrznych (transferowanych) rozwiązań technologicznych o dużym potencjale innowacyjnym.

NCBR1 Image Map

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Kreator Innowacyjności