TRAMCAR

Training Modules for Vocational Courses in Car Recykling / Moduły szkoleniowe dla kursów zawodowych w recyklingu samochodów

Program Leonardo da Vinci, numer umowy: PL/99/2/011007/PI/II.1.1.a/CONT, budżet projektu: 217.360 EUR

Okres realizacji Projektu: 12.1999- 05.2001

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska

Cel projektu: Opracowanie szkoleń z dziedziny recyklingu samochodów dla różnych grup docelowych

Partnerzy:

  • Institute for Applied System Technology Bremen – Niemcy
  • Computer Integrated Manufacturing Research Unit – Irlandia