Szkolenie kadry przedsiębiorstw recyklingu wyrobów powszechnego użytku, szczególnie samochodów

Nazwa Programu: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 2.2. wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Poddziałanie 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Okres realizacji Projektu: 27.04.2007 – 08.05.2007

Cel Projektu: Celem projektu był udział PIAP w konkursie Lepine organizowanym przez Stowarzyszenie Wynalazców i Producentów Francuskich.