STABORSEC

Standards For Border Security Enhancement

Rozwój Standardów Bezpieczeństwa Granic

Działania przygotowawcze dotyczące Wzmocnienia europejskiego potencjału badawczego w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem (Preparatory Action for Security Research PASR 2006), numer umowy: SEC6-SA-210900.

Okres realizacji: 02.2007 – 07.2008

Koordynator: Sagem Défense Sécurité, Francja

Cel projektu: Wdrożenie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie ochrony granic. Projekt koncentruje się także na opracowaniu zunifikowanej metodyki oceny standardów stosowanych w zakresie ochrony granic w Unii Europejskiej.

Partnerzy:

  • Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG, Niemcy
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska
  • Comité Européen de Normalisation, Belgia
  • Joint Research Centre European Commission, Włochy
  • Her Majesty.s Revenue and Customs, Wielka Brytania
  • MARTEC SA., Francja
  • Malta Maritime Authority, Malta