Konferencja SRC'11

VI edycja Security Research Conference – The Sixth Annual European Security Research Conference (SRC’11).

Celem projektu Security Research Conference 2011 było zorganizowanie w Warszawie dwudniowej konferencji dotyczącej badań w obszarze bezpieczeństwa publicznego oraz jednodniowego Spotkania Brokerskiego. Wydarzenie SRC to największa tego typu impreza w Europie, której organizacja przypada na kraj obejmujący przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Cykl corocznych konferencji ma na celu rozpowszechnianie informacji, wymianę doświadczeń, ale i stworzenie szansy na powstanie konsorcjów partnerskich, będących w kręgu zainteresowań badaniami prowadzonymi w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań nad bezpieczeństwem publicznym.

Podczas szóstej już edycji SRC dyskutowano w Warszawie nad rozwiązaniami prawnymi, technologicznymi i organizacyjnymi w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Ponadto, konferencji towarzyszyła wystawa naukowo-przemysłowa, sesja plakatowa oraz pokazy wybranych efektów krajowych i międzynarodowych programów badawczych.

Okres realizacji: 19.03.2011–18.11.2011

Budżet projektu: 439 962,00 EUR, 7 Program Ramowy, numer umowy: 295286

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Strona projektu: http://www.src11.eu/

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska

 

EU_logo This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 295286.