SafeSME

European Safety standards in Industrial automation for SMEs

Europejskie standardy bezpieczeństwa w automatyce przemysłowej dla MŚP

Program Leonardo da Vinci, numer umowy: 2010-1-TR1-LEO05-16980, budżet projektu: 316 460 EUR

Okres realizacji: 12.2010 – 11.2012

Koordynator: BINGÖL UNIVERSITY – Turcja

Cel projektu: Projekt SafeSME był skierowany na transfer i adaptację istniejących innowacyjnych rezultatów projektu ASMAS w celu zapewnienia rosnącej społeczności małych i średnich przedsiębiorstw używających nowoczesnych systemów automatyki informacji związanych z ustawodawstwem, bezpieczeństwem i praktykami, w zakresie planowania, wdrażania i eksploatacji tych technologii.

Strona projektu: www.safesme.info

Partnerzy:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
  • SA Consulting, Aydogmus GbR – Niemcy
  • Existenzgründer und Unternehmerverein e.V. – Niemcy
  • Slovak Association for Automation Equipment and Robotics – Słowacja
  • BPM Proje Yönetimi ve Bilgisayar Yazılım – Turcja
  • BUROSSA OTOMASYON LTD. ŞTİ
  • BINGOL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY – Turcja