RIPCORD-ISEREST

Increasing Safety and Reliability of secondary roads for a sustainable surface transport

Wzrost bezpieczeństwa  i niezawodności dróg krajowych dla zrównoważonego transportu powierzchniowego

6 Program Ramowy, TRE-04-FP6TR-S07.36406, numer umowy: 506184, budżet projektu: 3 939 599 EUR

Okres realizacji: 01.2005 – 12.2007

Koordynator: Federal Highway Research Institute, Niemcy

Cel projektu: Głównym celem projektu było naukowe wsparcie prac prowadzonych w Europie w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa transportu na drogach drugiej kategorii i osiągnięcia w roku 2010 założonych celów polityki europejskiej w zakresie bezpieczeństwa transportu (tzw. Biała Księga polityki transportowej).
Ważniejsze zadania badawcze realizowane przez PIAP to: sformułowanie podstawowych zależności funkcji bezpieczeństwa na drogach II kategorii, opracowanie systemu decyzyjnego wspomaganego przez GIS, demonstracja na wytypowanej drodze II kategorii w Polsce, opracowanie rekomendacji dla zwiększenia bezpieczeństwa transportu dla dróg II kategorii.

Strona projektu: http://ripcord-iserest.com/

Partnerzy:

 • Mobycon – Concordis Groep, Holandia
 • Swiss Council for Injury Prevention, Szwajcaria 
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska 
 • Transport Research Centre, Czechy 
 • Poliba – Politecnico di Bari, Dipartimento di Vie e Trasporti, Włochy 
 • Hellenic Institute of Transport, Grecja 
 • Institute for Road Safety Research, Holandia 
 • Belgium Road Safety Institute, Belgia 
 • Turkish General Directorate of Highways, Turcja 
 • Ingeniería y Economía del Transporte, S.A., Hiszpania 
 • Institute of Transport Economics, Norwegia 
 • Institute for Transport Sciences, Węgry 
 • Dresden University, Faculty of Transportation Sciences, Traffic and Transportation Psychology, Niemcy 
 • Kuratorium für Verkehrssicherheit, Austria 
 • German Insurance Institute for Traffic Engineering, Niemcy 
 • National Civil Engineering Laboratory, Portugalia