PK-2 Bezzałogowe systemy naziemne – przegląd i analiza integracji

Celem projektu UGS-LIS było opracowanie studium dla Europejskiej Agencji Obrony (EDA), w którym został opisany stan i możliwości rozwoju w zakresie platform bezzałogowych do wykorzystania przez wojska europejskie.

W ramach projektu opracowano dokument, który został przedstawiony i przyjęty podczas spotkań roboczych z przedstawicielami Europejskiej Agencji Obrony EDA. Zakres tematyczny dotyczył analizy możliwości, potencjału oraz barier związanych z wykorzystaniem pojazdów bezzałogowych, w szczególności autonomicznych, do realizacji zadań wojskowych.

Przy realizacji współpracowano z hiszpańską firmą GMV oraz Wojskową Akademią Techniczną z Warszawy.

Okres realizacji: 01.03.2014–28.02.2015