Platforma do projektowania i tworzenia oprogramowania komputerowych trenażerów do robotów mobilnych inspekcyjno-interwencyjnych

Wartość Projektu: 1 100 000 PLN

Wartość dofinansowania: 1 100 000 PLN

Okres realizacji Projektu: 20.11.2007 – 19.05.2010

Cel projektu: Celem projektu było zbudowanie platformy (komputerowej) sprzętowo-programowej umożliwiającej projektowanie trenażerów przeznaczonych do szkolenia w obsłudze różnego typu robotów mobilnych, znajdujących zastosowanie do wykonywania zadań inspekcyjnych komunalnych i przemysłowych oraz w policji i wojsku. Platforma taka stanowi podstawowe urządzenie produkcyjne przyszłego przedsiębiorstwa innowacyjnego wyspecjalizowanego w produkcji, dostawach i serwisie trenażerów komputerowych dla robotów mobilnych.

Stosowanie przez użytkowników różnych typów i odmian robotów mobilnych rodzi potrzebę przeszkolenia w operowaniu tymi robotami znacznej liczby osób, przy czym w szczególności w wojsku i policji potrzebę nabywania znacznej biegłości w operowaniu, ze względu na możliwy kontakt z materiałami wybuchowymi i substancjami toksycznymi i związane z tym zagrożenia dla operatora, ludności i środowiska.