Partnerstwo finansowe Technologii dla Mazowsza

Nazwa Programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego działanie 2.6  Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

Okres realizacji Projektu: 01.10.2005 – 31.12.2006

Cel Projektu: Celem projektu było zwiększenie efektywności wdrożeń wyników transferu wiedzy technicznej poprzez kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu funduszy na ten cel. Jest to naturalne uzupełnienie realizowanego projektu „Partnerstwo Technologiczne dla Mazowsza”.

Realizacja projektu polega na:

  • bezpośrednim dotarciu z ofertą do grupy docelowej (firmy o profilu produkcyjnym z woj. mazowieckiego zainteresowane wdrożeniem innowacyjnych projektów technicznych),
  • przeprowadzeniu kompleksowych audytów kwalifikujących zainteresowane firmy do  możliwości pozyskania wsparcia finansowego,
  • przygotowaniu wniosków o wsparcie finansowe dla zakwalifikowanych firm.