Opracowanie zestawu modułów do budowy zautomatyzowanych stanowisk badań odbiorczych elementów nastawczych automatyki i armatury przemysłowej

Wartość Projektu: 1 766 181 PLN

Wartość dofinansowania: 1 553 720 PLN

Okres realizacji Projektu: 02.06.2008 – 31.05.2011

Cel Projektu: Celem projektu było opracowanie nowatorskiego zestawu modułów funkcjonalnych pozwalających na budowę zautomatyzowanych stanowisk do obiektywnych, odbiorczych badań elementów nastawczych automatyki i armatury przemysłowej. Nowatorskie opracowanie oparte zostało na zgłoszonych oraz przygotowanych wnioskach o ochronę patentową. W wyniku projektu zostały opracowane wytyczne aplikacyjne umożliwiające dostosowanie opracowanego zestawu modułów do indywidualnych potrzeb końcowych użytkowników ze sfery produkcyjno-przemysłowej.