Zasuwy odcinająco-płytowe

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie do produkcji zasuw odcinająco-płytowych. Projekt składał się 15 zadań, z czego 4 zadania realizował Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP:

  • opracowanie wymagań i założeń konstrukcyjno-technologicznych do projektu modeli zasuw płytowych,
  • analizę stanu żywotności i materiałów na rozwiązanie sposobu wprowadzania oraz dobór sond pomiarowych lub kamer inspekcyjnych,
  • opracowanie programu badań modeli zasuw płytowych,
  • badania sprawdzające modeli armatury odcinająco-płytowej w zakresie bezpieczeństwa na zgodność z wymaganiami obowiązujących norm UE oraz ich analiza.

Okres realizacji projektu: 01.09.2011–31.12.2012

Koordynator: Fabryka Armatur JAFAR S.A.

Partnerzy:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP