Zasuwy do wody pitnej DN 600 Typ F4 i F5

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie do produkcji zasuw do wody pitnej. Prace zrealizowane przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP dotyczyły:

  • opracowania Tymczasowych Warunków Technicznych i sposobu modyfikacji stanowiska do badań,
  • opracowania procedur sprawdzeń i montażu zasuw DN 600 F4 i F5.

Okres realizacji projektu: 15.02.2007–26.11.2007

Koordynator: JAFAR S.A.

Partnerzy:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP