Opracowanie i badania lekkiego manipulatora wraz z adaptacyjnymi regulatorami i algorytmami sterowania, umożliwiającymi sterowanie kartezjańskie chwytaka w zastosowaniach militarnych i policyjnych

Wartość Projektu: 920 000 PLN

Wartość dofinansowania: 920 000 PLN

Okres realizacji Projektu: 27.10.2006 – 26.04.2009

Cel Projektu: Celem  projektu  było opracowanie, budowa i badania niekomercyjnego prototypu lekkiego manipulatora wraz z adaptacyjnymi regulatorami i algorytmami sterowania, umożliwiającymi sterowanie kartezjańskie wirtualnym punktem centralnym narzędzia lub chwytaka, przeznaczonego do zastosowań  militarnych i policyjnych. Dodatkowo został stworzony moduł pozwalający na ciągłą kontrolę sytuacji kolizyjnych pomiędzy poszczególnymi elementami manipulatora i zdefiniowanymi akcesoriami.