Nowoczesna torba podróżna z czujnikiem masy – proces patentowania i komercjalizacji wynalazku

Nazwa Programu: Patent Plus

Okres realizacji Projektu: 01.01.2014 – 30.04.2014

Cel Projektu: Zbadanie zasadności objęcia europejską ochroną patentową wynalazku (etap 1)


Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Patent Plus

NCBR