MUSAS

Multi Sensor Anti Sniper System

Wieloczujnikowy system anty-snajperski

Program Europejskiej Agencji Obrony (EDA), numer umowy: A-0223-RT-GC , budżet projektu: 2 874 697,27 EUR

Okres realizacji: 22.02.2008 – 08.09.2010

Koordynator: MV Aerospace and Defence – Madrid, Hiszpania

Cel projektu: Głównym celem projektu było rozwijanie koncepcji wieloczujnikowego systemu umożliwiającego detekcję oraz wskazanie położenia snajpera. Kompletny system opiera się zarówno na pojazdach naziemnych (pojazd, robot mobilny), nadzorowanych przez mobilne centrum dowodzenia jak i żołnierzach piechoty. Każdy z tych elementów przenosi zestaw czujników optycznych, radarowych oraz akustycznych celem stworzenia macierzy czujników umożliwiających szybką oraz precyzyjną detekcję. Zastosowanie systemu przyczynia do wzrostu bezpieczeństwa, szczególnie, żołnierzy piechoty patrolujących dany teren akcji.

Partnerzy:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
  • 01Db-METRAVIB – Francja 
  • IDS INGEGNERIA DEI SISTEM S.P.A RADAR & SIGNATURE LABORATORY – Włochy 
  • Skaysoft Portugal Aerospace, Security and Defence – Portugalia 
  • Universitá degli Studi di Udine. Lab. Artificial Vision and Real-Time systems – Włochy