Modelowe programy edukacji w zakresie bezpiecznych zachowań dzieci w wieku szkolnym z wykorzystaniem robotów społecznych

Modelowe programy edukacji w zakresie bezpiecznych zachowań dzieci w wieku szkolnym z wykorzystaniem robotów społecznych.

Cel projektu: Celem szczegółowym jest zbadanie wpływu wykorzystania robotów społecznych na efektywność nauczania oraz opracowanie innowacyjnego programu edukacyjnego w obszarze bezpiecznych zachowań.

  • Etap I (150 100,00 zł): Analiza istniejących programów nauczania w zakresie bezpiecznych zachowań pod kątem wykorzystania w trakcie zajęć robota w roli narzędzia edukacyjnego. Opracowanie metodyki badań: wybór uczestników badań oraz opracowanie programu zajęć z wykorzystaniem robota.
  • Etap II (143 600,00 zł): Pilotażowe badanie eksperymentalne z udziałem dzieci w wieku szkolnym w szkołach podstawowych na poziomie klas I w formie lekcji przeprowadzonych z wykorzystaniem robota społecznego. Publikacja.
  • Etap III (128 499,00 zł) Analiza wyników badań oraz opracowanie nowego, innowacyjnego programu edukacyjnego w obszarze bezpiecznych zachowań przeznaczonego dla szkół podstawowych. Publikacja.

Projekt realizowany w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”,  finansowanego w latach 2014–2016 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016