Modele i procedury oceny zgodności bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów zabezpieczeniowych w sektorze przemysłu procesowego

Wartość Projektu: 179 062 PLN

Wartość dofinansowania: 179 062 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.01.2008 – 31.12.2010

Koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy

Cel Projektu: Celem ogólnym projektu było umożliwienie obrony przed powstaniem awarii przez ocenę potrzeby wprowadzenia i certyfikację bezpieczeństwa funkcjonalnego stosowanych przyrządowych systemów zabezpieczeniowych, będących bardzo istotnym i najlepszym ogniwem obrony przed awariami. Celem szczegółowym było opracowanie modeli i procedur postępowania przy ocenie i certyfikacji opartych na oszacowaniu ryzyka.

Partnerzy: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP