Mobilny robot inspekcyjny przeznaczony do pracy w rejonach zagrożonych wybuchem

Wartość Projektu: 1 007 000 PLN

Wartość dofinansowania: 1 007 000 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.08.2008 – 30.09.2010

Cel Projektu: Celem projektu było opracowanie i wykonanie prototypu robota, spełniającego specjalne funkcje, przeznaczonego do pracy w rejonach szczególnie zagrożonych wybuchem tj. wyrobiskach górniczych.