Młodzi innowacyjni – wsparcie upowszechniania wiedzy w obszarach automatyki, robotyki i pomiarów

Nazwa Programu: Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

Okres realizacji Projektu: 01.01.2012 – 31.12.2013

Cel Projektu: Głównym celem projektu jest rozszerzenie już osiągniętych lub uzyskanie nowych kwalifikacji studentów oraz pracowników sfery nauki, w obszarach automatyki i robotyki, jak również wyłonienie i wskazanie najlepszych absolwentów oraz pracowników naukowych (doktorantów i doktorów) o największym potencjale.

Grupa docelowa: studenci wyższych uczelni technicznych studiów I, II oraz III stopnia oraz absolwenci, szczególnie zainteresowani pogłębianiem swojej wiedzy w zakresie innowacyjnych technologii.

Efekty projektu:

  • Wpływ na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.
  • Uzyskanie nowej wiedzy uczestników konferencji towarzyszących konkursowi.
  • Publikacja nagrodzonych i wyróżnionych prac w monografii przygotowanej pod redakcją przewodniczącego kapituły konkursu, która będzie dystrybuowana wśród studentów i kadry naukowej.

NCBR1 Image Map

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Kreator Innowacyjności