MIGRANT

Meeting learning needs of A8 migrants using ICTs

Zaspokajanie potrzeb szkoleniowych osób migrujących z krajów A8 z wykorzystaniem rozwiązań ICT

Program GRUNDTVIG, numer umowy: 2007-3467/001-001, budżet projektu: 394,188 EUR

Okres realizacji: 12.2007 – 30.11.2009

Koordynator: Fast Track into Information Technology ltd. – Irlandia

Cel projektu: Projekt miał na celu zbadanie potrzeb edukacyjnych i kwalifikacji emigrantów z Litwy i Polski do Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz opracowanie narzędzi i strategii działania dla centrów kształcenia (zawodowego) dorosłych w tych krajach tak, aby dostosować ich możliwości do zidentyfikowanych potrzeb emigrantów.
Wyniki projektu to między innymi:

  • opracowany oraz udokumentowany model dla organizacji edukacji dorosłych bazujący na najlepszych praktykach związanych z metodologią edukacji dorosłych, które będą podstawą do opracowania strategii mającej na celu zachęcenie, zainteresowanie oraz dostarczenie emigrantom efektywnego programu szkoleń
  • narzędzia i programy dla nauczycieli, tak aby mogli efektywniej przekazywać wiedzę emigrantom z Polski i Litwy.
  • materiały i oprogramowanie dla uczących się emigrantów z Polski i Litwy, które pomogą im nabywać wiedzę, obsługiwać sprzęt komputerowy oraz wspierać w nauce języka angielskiego.

 Strona projektu: http://migrantict.ning.com/

Partnerzy:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
  • County Meath Vocational Educational Committee – Irlandia 
  • Board of National Association of Folk High Schoold in Lithuania – Litwa 
  • Castlereagh College of Further and Higher Education – Wielka Brytania